ทัวร์ออสเตรเลีย

 

PROMOTION !!!!!

KKT AUSSIE_01(TG) SYDNEY (5D 3N)

FLIGHT : TG475 : BKK-SYD 19.20-08.20

                    TG476 : SYD-BKK 10.00-16.20

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2 สนามบินซิดนีย์-ซิตี้ทัวร์-บอนไดบีช-ชมย่านเดอะแก๊ป-ชมย่านเดอะร๊อคส์-ชมวิวมิสซิสแม็คควอรี่-โอเปร่าเฮ้าท์
DAY 3 อิสะช้อปปิ้ง-หรือเลือกซื้อ Optional Tour Port stephen หรือ Blue Mountain
DAY 4 อิสระช้อปปิ้งสถานที่แนะนำเช่น Queen Victoria Building, Darling Harbour,ไชน่าทาว์น,อะควอเรี่ยม
DAY 5 สนามบินซิดนีย์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่เดินทาง : SEP 21-25 

ราคา : " 34,900 "

***ราคานี้ยังไม่รวมวีซ่า ท่านละ 4,850 บาท ลูกค้าต้องสแกนลายนิ้วมือในการยื่นวีซ่า***


 

 

 

KKT AUSSIE_02(TG) SYDNEY-MELBOURNE (6D 4N)

FLIGHT :  TG475 : BKK-SYD 19.20-07.20
                   TG466 : MEL-BKK 14.15-20.45
DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2 สนามบินซิดนีย์-ซิตี้ทัวร์-บอนไดบีช-ชมย่านเดอะแก๊ป-ชมย่านเดอะร๊อคส์-ดชมวิวมิสซิสแม็คควอรี่-โอเปร่าเฮ้าท์
ล่องเรือชมโอเปร่าเฮ้าท์สะพานฮาร์เบอร์
DAY 3 โคล่า ปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นั่งรถรางที่ชันที่สุด นั่งกระเช้า-ซิดนีย์
DAY 4 ซิดนีย์-เมลเบิร์น-ชมเมือง-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-สวนฟิตซอย
DAY 5 อิสระช้อปปิ้ง อิสระช้อปปิ้ง แนะนำเช่น ย่าน เหดเดอเรชั่น สแควร์,เมล์เบิร์นอะควาเรี่ยม ควีน วิตทอเรีย
DAY 6 สนามบินเมลเบิร์น-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่เดินทาง : SEP 20-25

 

ราคา : " 51,900 "

***ราคานี้ยังไม่รวมวีซ่า ท่านละ 4,850 บาท ลูกค้าต้องสแกนลายนิ้วมือในการยื่นวีซ่า***


 

 

KKTAUSSIE_01(TG): SYDNEY- CANBERRA (5D 3N)

FLIGHT :    BKK-SYD (TG475) : 1920-0710+1
                     SYD-BKK (TG472) : 17.00-22.20
DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2 สนามบินซิดนีย์-หาดบอนได-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
DAY 3 โคล่า ปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด นั่งกระเช้า-ซิดนีย์
DAY 4 ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-ชมเมือง-ทะเลสาบกริฟฟิน-ซิดนีย์
DAY 5 ซิดนีย์-อิสระช้อปปิ้ง-สนามบินซิดนีย์-สนามบินสุวรรณภูมิ

 

วันที่เดินทาง : OCT 19-23,NOV 9-13,NOV 23-27,DEC 1-5,DEC 8-12,DEC 9-13

ราคา : "54,900"

***รายการนี้ รวมราคาวีซ่าออสเตรเลีย***

 

KKT AUSSIE_01(TG):  SYDNEY-PORT STEPHEN (5D 3N)

FLIGHT : BKK-SYD (TG475) : 1920-0820+1
             SYD-BKK (TG472) : 17.00-22.20
DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2 สนามบินซิดนีย์-หาดบอนได-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
DAY 3 โคล่า ปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด นั่งกระเช้า-ซิดนีย์
DAY 4 ซิดนีย์-พอร์ต สตีเฟ่น-4WD-ตะลุยเนินทราย-ล่องเรือชมปลาโลมา
DAY 5 ซิดนีย์-อิสระช้อปปิ้ง-สนามบินซิดนีย์-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่เดินทาง : OCT 19-23,NOV 9-13,NOV 23-27,DEC 1-5,DEC 8-12,DEC 9-13

ราคา : " 54,900 "

***รายการนี้ รวมราคาวีซ่าออสเตรเลีย***

    

              

KKTAUSSIE_02(TG):  SYDNEY - MELBOURNE (6D 3N)

FLIGHT :   BKK-SYD (TG475) : 1920-0820+1
                        MEL-BKK (TG462) : 00.30-0600+1
DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2 โคล่า ปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด นั่งกระเช้า-ซิดนีย์
DAY 3 สนามบินซิดนีย์-หาดบอนได-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
DAY 4 ซิดนีย์-เมลเบิร์น-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-สวนฟิตซอย-เกาะฟิลลิป ชมพาเหรดเพนกวิน
DAY 5 เกรทโอเชี่ยนโร๊ด-Helicopter[optional]
DAY 6 สนามบินเมลเบิร์น-สนามบินสุวรรณภูมิ

*** พิเศษ !!! กุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว ***

วันที่เดินทาง : OCT 19-24,NOV 1-6,NOV 15-20,NOV 22-27,NOV30 - DEC 5,DEC 7-12,DEC 9-14

ราคา : "63,900"

*** รายการนี้ รวมราคาวีซ่าออสเตรเลีย ***

 

 

 

GRAND AUSTRARIA 

GRAND_AUS(QF) :  SYD-MEL-BNE-SYD  (8D 6N)

FLIGHT :         BKK-SYD[QF024]:18.25-07.45/SYD-MEL[QF421]09-30-1105
                        MEL-BNE[QF612]:10.10-12-20/BNE-SYD[QF521]10.25-13.00
                        SYD-BKK[QF023]:09.45-16.35 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
DAY 2 ซิดนีย์-เมลเบิร์น-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-สวนฟิตซอย-เกาะฟิลลิป-ชมพาเหรดเพนกวิน 
DAY 3 เกรทโอเชี่ยนโร๊ด-Helicopter[optional]
DAY 4 เมล์เบิร์น-บริสเบน-ชมเมือง-เม้าท์คุทธา-โกลด์โคสต์-ฮาร์เบอร์ทาว์น-ช็อปปิ้ง
DAY 5 Dream World โกลด์โคสต์-Movie World-ชมโชว์OUTBACK SPECTACULAR
DAY 6 โกลด์โคสต์-บริสเบน-ซิดนีย์-ล่องเรือชอ่าวซิดนีย์
DAY 7 ซิดนีย์-หาดบอนได-ชมเมือง-ช็อปปิ้ง
DAY 8 สนามบินซิดนีย์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

***  พิเศษ !!! กุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว ***

วันที่เดินทาง : OCT 2-9,OCT 23-30,NOV 13-20,DEC 4-11

ราคา :  " 89,900 "

***รายการนี้ รวมราคาวีซ่าออสเตรเลีย***

Visitors: 10,363