ทัวร์ภูฎาน

KKT01PT : มนต์เสน่ห์แห่ง..ราชอาณาจักรภูฎาน...เยือน...ดินแดนแห่งอาณาจักรมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน

 

***โปรแกรมทัวร์***

 

ประกาศ!!...Summer in Bhutan

 ท่องเที่ยวประเทศภูฏาน อาณาจักรมังกรสายฟ้า

 ขึ้นวัดตั๊กซัง ไฮไลท์ของประเทศภูฏาน 5วัน 4 คืน

 โดยสายการบินแห่งชาติภูฏาน Druk Air (KB) หรือ

 Bhutan Airlines (B3)

 โปรโมชั่นพิเศษ!!44,900.-

โอกาสดี ไม่มีบ่อย สำรองที่นั่งด่วน!!จำนวนจำกัด

 เริ่ม มิถุนายน  31 สิงหาคม 2559เท่านั้น

 ฟรี!! สมนาคุณกระเป๋าช้องปิ้งสุดเก๋ไก๋

 ที่พักมาตรฐานระดับ 3*พิเศษ! ชมการแสดงทางวัฒนธรรมพร้อมแต่งกายชุดประจำชาติภูฐาน

 

**หมายเหตุ** ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

 

จำนวนผู้เดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/ท่าน

(ห้องละ 2 - 3ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา 15 ท่านขึ้นไป

เมษายน-พฤษภาคม 59

52,900.-

7,500.-

**สำรองด่วนที่นั่งจำนวนจำกัด** 

 

 

KKT02PT : มนต์เสน่ห์แห่ง..ราชอาณาจักรภูฎาน...***เยือน...ดินแดนแห่งอาณาจักรมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน***

 

***โปรแกรมทัวร์***

อาณาจักรเล็กๆในฉายา มังกรแห่งสันติ ที่มีกำเนิดย้อนหลังไปตั้งแต่เมื่อราวประมาณ 1,300ปี ก่อนแทรกตัวอยู่อย่างสงบเสงี่ยมระหว่างเขตแดนของจีนและอินเดียดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอู่อารยธรรมของโลก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์งดงามเฉพาะตัวและความร่ำรวยในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่สะท้อนถึงความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวภูฏาน หรือชาวดรุ๊กปายึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายของพวกเขาตลอดมา ความร่ำรวยเงินทองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของชาวตะวันตกหาใช่ความสุขของชาวภูฏานไม่หากแต่ว่าความสุขมวลรวมของชาติอยู่กับการดำเนินชีวิตแบบฉบับของชาวภูฏาน...ที่คุณก็สามารถได้เรียนรู้และสัมผัสกับการเดินทางครั้งนี้

 

พิเศษ...แต่งกายชุดประจำชาติภูฏานพร้อมกับชมการแสดงทางวัฒนธรรม สัมผัสกลิ่นอายความเป็นภูฏานอย่างแท้จริง

ฟรี!! สมนาคุณกระเป๋าช้องปิ้งสุดเก๋ไก๋

 

กำหนดการเดินทาง มิ.ย. – ส.ค. ปี 2559

ราคาพิเศษ

1-5, 22-26, 24-28  มิถุนายน  

44,900.-

1-5, 15-19, 16-20 กรกฎาคม

44,900.-

30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม

44,900.-

6-10, 8-12, 10-14, 11-15, 12-16, 20-24, 27-31 สิงหาคม

44,900.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 10,359