ทัวร์เนปาล

กรุณากรอกข้อความ...

KKT01NPทัวร์เกาหลี เฮโล ซัมเมอร์ อิน โคเรีย 5 วัน (XJ)

เนปาลเที่ยวได้แล้วจ้า!! โปรงามๆ ลดกระหน่ำ ซัมเมอร์เซล!!

โปรแกรม ฮอลิเดย์เนปาล 5 วัน 4 คืน (RA) สายการบินเนปาล แอร์ไลน์

เที่ยวไฮไลท์เมืองกาฐมัณฑุ-พักบนยอดเขาที่นากาก็อต-ล่องเรือทะเลสาบเฟว่า

พร้อมบินภายในประเทศ 1 ครั้ง

 

โปรแกรม นมัสเตเนปาล 4 วัน 3 คืน (RA) สายการบินเนปาล แอร์ไลน์

เที่ยวไฮไลท์เมืองกาฐมัณฑุ-พักบนยอดเขาที่นากาก็อต 

Visitors: 10,359