ทัวร์รัสเซีย

KKT01EG ทัวร์รัสเซีย 6วัน 4คืน *บิน KC 

***จุดเด่นน่าสนใจ ***

•กรุงมอสโคว์-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-จตุรัสแดง-ถนนอารบัต

•กรุงซากอร์ส- โบสถ์อัสสัมชัญ-โบสถ์โฮลีทรินิตี้-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

•เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังฤดูร้อน-พระราชวังฤดูหนาว-โบสถ์หยดเลือด

พิเศษ!!!!  - มื้อค่ำเยี่ยงราชา ราชินีในพระราชวัง และดื่มด่ำกับการแสดงพื้นเมือง

             - ชมโชว์เซอร์คัส อันตื่นตื่นใจ

กำหนดการเดินทาง
26-31  มี.ค.                                              ราคา 53,900.-
16-21 เม.ย./23-28 เม.ย./30 เม.ย.-5 พ.ค.      ราคา 54,900.-


KKT02EG ทัวร์รัสเซีย 6วัน 4คืน *บิน KC 

***จุดเด่นน่าสนใจ ***

•กรุงมอสโคว์-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-จตุรัสแดง-ถนนอารบัต

•กรุงแอสตาน่า- มัสยิดกลางประจำเมือง-โบสถ์โฮลีทรินิตี้-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

•เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังฤดูร้อน-ตึกไบเทเรค -ข่านชาเทียร์

พิเศษ!!!!  - มื้อค่ำเยี่ยงราชา ราชินี ในพระราชวัง และดื่มด่ำกับการแสดงพื้นเมือง

              - ชมโชว์เซอร์คัส อันตื่นตื่นใจ

              - แวะเที่ยวเมืองแอสตาน่า เมืองหลวงของประเทศคาซัคสถาน

กำหนดการเดินทาง
10-15 เม.ย.                ราคา 57,900.-

                                         

Visitors: 10,360