ทัวร์ญี่ปุ่น

KKT01 HOKKAIDO ( 6 D 4 N )

FLIGHT : (BKK-CTS) TG670 : 2355-0830
                  (CTS-BKK) TG671 : 1030-1530


DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
DAT 2 สนามบินชิโตเซ่-หมู่บ้านอะซะฮิคะวะราเมน-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ถ้ำน้ำแข็งเมืองคามิกาวะ
DAY 3 น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซอิ-มิตซุย เอ้าท์เลท-พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ
DAY 4 ภูเขาไฟโชวะชินซัง-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล-คลองโอตารุ-พิพิธภัณ์กล่องดนตรี&เครื่องแก้ว
DAY 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด-โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ-ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า-หอนาฬิกาซัปโปโร-ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินทานูกิ-ย่านซูซูกิโนะ
DAY 6 สนามบินชิโตเซ่-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง     >>>>>    18 - 23 OCT 16

ราคา : " 59,900 "

 

 

KKT02   OSAKA - TOKYO (6D 4N)

FLIGHT : (BKK-KIX) TG622 : 2330-0700
(NRT-BKK) TG677 : 1725-2155


D1 สนามบินสุวรรณภูมิ
D2 คันไซ-วัดปราสาททอง-วัดคิโยมิซึเดระ หรือ วัดน้ำใส-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-กิฟุ
D3 หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามะ-กิฟุ
D4 ตลาดเช้าทาคายามะ-อุทยานแห่งชาติคามิโกชิ-ปราสาทมัตสึโมะโตะ
D5 ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
D6 ตลาดปลาทสึกิจิ-ช้อปปิ้ง อิออน นาริตะ-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง      >>>>>    18 - 23 OCT 16

ราคา  " 59,900 "

 

 

KKT03  TOKYO - OSAKA ( 7 D 4 N ) DISNEYLAND / FREEDAY

FLIGHT : (BKK-NRT) TG640 : 2210-0620
                   (KIX-BKK) TG673 : 0030-0420

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2 สนามบินนาริตะ-ดิสนีย์แลนด์-ชินจูกุ
DAY 3 วัดอาซากุสะ-สวนผลไม้-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
DAY 4 ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบฮามานะ-รถไฟด่วนชิงคันเซ็น-แจ๊สดรีม เอ้าเลท
DAY 5 เกียวโต-วัดคินคะคุจิ-วัดคิโยมิซึเดระ-โกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์
DAY 6 อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง &ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-สนามบินคันไซ
DAY 7 สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง : 19 - 25 OCT 16

ราคา : "61,900"

 

TOKYO - OSAKA ( 7 D 4 N )   2 THEAM PARK

FLIGHT : (BKK-NRT) TG640 : 2210-0620
                    (KIX-BKK) TG673 : 0030-0420


DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2 สนามบินนาริตะ-ดิสนีย์แลนด์-ชินจูกุ
DAY 3 วัดอาซากุสะ-สวนผลไม้-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
DAY 4 ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาบฮามานะ-รถไฟด่วนชิงคันเซ็น-แจ๊สดรีม เอ้าเลท
DAY 5 เกียวโต-วัดคินคะคุจิ-วัดคิโยมิซึเดระ-โกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์
DAY 6 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-ชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
DAY 7 สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง     >>>>>    19 - 25 OCT 16

ราคา : "64,900"

 

TOKYO  ( 6D 3N )   DISNEYLAND

FLIGHT : (BKK-NRT) TG640 : 2210-0620
(HND-BKK) TG661 : 0020-0450
D1 สนามบินสุวรรณภูมิ
D2 สนามบินนาริตะ-สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค-เอโดะวันเดอร์แลนด์-ออนเซน
D3 น้ำตกเคกอน-ทะเลสาบจูเซนจิ-นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ
D4 โตเกียวดิสนีย์แลนด์
D5 ตลาดปลาทสึกิจิ-ศาลเจ้าเมจิ-ย่านช้อปปิ้งฮาราจูกุ-โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
D6 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง :  19 - 24 OCT 16

ราคา : "56,900"

 

กรุณากรอกข้อความ...
กรุณากรอกข้อความ...
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 10,359