ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา

     โปรเเกรมทัวร์ : นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน

     โดยสารสายการบิน : รถตู้ปรับอากาศวีไอพี 9 ที่นั่ง

      ราคาเริ่มต้น : 7990.-

รายละเอียดการเดินท่างท่องเที่ยว

ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม ปราสาทตาพรหม 
ปราสาทบันทายสรี เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา 
ชมปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound

กำหนดการเดินทาง
ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งเเต่ 2 ท่านเป็นต้นไป

Visitors: 10,361